De SKL keuring van veldspuiten is begonnen als een vrijwillig initatief, maar sinds 1997 is de keuring verplicht voor alle veldspuiten die in gebruik zijn. Eerst was de verplichting op grond een verordening van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw, maar sinds 1 januari 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken deze verplichting overgenomen.

 

In de wetgeving is opgenomen dat met veldspuiten er alleen gewasbeschermingsmiddelen verspoten mogen worden met een veldspuit die voorzien is van een geldig SKL keuringsrapport of met veldspuiten die jonger zijn  dan 3 jaar oud. SKL ziet toe op een juiste uitvoering van de keuringen bij de SKL-erkende keuringsstations. Tijdens de keuringen worden alle relevante zaken gecontroleerd en nagemeten. Met een goedgekeurde spuit kan veilig en effectief gespoten worden. Sinds 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie driejaarlijks. Deze drie jaar is het minimum, het kan uiteraard zijn dat bij bepaalde kwaliteitssytemen een andere frequentie voorschrijven. Bij telers die gecertificeerd zijn volgens Milieukeur is het interval eens per twee jaar.

Met ingang van 10 januari 2013 is de wetgeving veranderd. De Europese Richtlijn 2009/128/eg is nu geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden,  Hierin is opgenomen dat iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, deze periodiek moet laten keuren. De verplichting tot keuring geldt nu dus voor iedereen, niet alleen voor boeren en tuinders, maar ook veldspuiten die gebruikt worden door golfbanen, gemeenten en andere instellingen, ondernemingen of personen mogen alleen gebruikt worden als ze voorzien zijn van een geldige keuring.Nijenhuis logo

Contact

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 12:30 en 13:00 - 17:00 uur
  • Zaterdag: 08:00 - 12:30 uur
  • Zondag: gesloten

Log in

create an account